Tým, konzultace

Tým


Bc. Tomáš Brejcha - vedoucí zařízení, psychoterapeut, adiktolog, sociální pracovník

Mgr. Michaela Kotyzová - psychoterapeutka, adiktolog
Bc. Pavel Hrabě - sociální pracovník, psychoterapeut 
Konzultace

Se zájemci se terapeut domlouvá na setkání předem telefonicky. Stačí zavolat na tel: 725 708 078 kterýkoli pracovní den mezi 9. a 17. hodinou (v pátek pouze do 15 hodin), stručně nastínit svoji potíž a objednat se na osobní konzultaci. Objednací lhůty jsou dle kapacit pracovníků do 14 dnů, v případě dovolených a pracovních neschopností max. do 3 týdnů. 
Pro indikovanou ambulantní léčbu je třeba doporučení na K-poukaz k adiktologické péči od psychiatra nebo specialisty na AT. K poskytnutí sociálního poradenství není potřeba žádné doporučení.
V Blatné lze domluvit konzultaci telefonicky v pracovní době poradny v průběhu týdne.
Ċ
Dagmar Randáková,
17. 5. 2010 12:05