Strategické cíle

Krátkodobé cíle (splnitelné do konce roku 2018):

 • Stabilizovat a rozšířit tým pracovníků
 • Otevřít detašované pracoviště ve Strakonicích a Prachaticích
 • Uzavřít detašované pracoviště v Blatné

Zhodnoceni strategických cílů za rok 2017:

 • Odkazování klientů s nelátkovými závislostmi do Poradny nelátkových závislostí (v r. 2017 ani jeden gambler v APP).

Zhodnoceni strategických cílů za rok 2016:

 • Příprava na certifikace odborné způsobilosti

Zhodnoceni strategických cílů za rok 2016:

 • Podařilo se nám uzavřít smlouvy s 5 zdravotními pojišťovnami. 
 • Projekt pro uživatele drog ve Vazební věznici v Českých Budějovicích nadále realizován
 • Udržet službu ve stávajícím rozsahu

Zhodnoceni strategických cílů za rok 2015:

 • Podpůrná skupina pro abstinující klienty spuštěna a nadále realizována
 • Realizace služeb pro gamblery
 • Navázaná spolupráce s českobudějovickými psychiatry
 • Realizace služeb pro uživatele drog ve výkonu trestu ve Vazební věznici v Českých Budějovicích

Zhodnoceni strategických cílů za rok 2014:

 • Zaregistrovali jsme Adiktologickou poradnu jako zdravotnické zařízení
 • Certifikovali jsme službu a získali Certifikát odborné způsobilosti na 4 roky (maximum)
 • Pokračuje spolupráce s garantem MUDr. Andrejem Šebešem z PL Červený Dvůr
 • Máme schválený projekt na práci s patologickými hráči
Dlouhodobé cíle:
 • udržet službu ve stávající kvalitě a kvantitě