Služby

Jaké služby nabízíme:

Nabízíme zdravotní a sociální služby.
 • Ambulantní léčba závislosti a doléčování formou individuální, párové a rodinné terapie 
 • Odborné sociální poradenství 
 • Zprostředkování péče dalších odborníků a institucí (zdravotních a sociálních)
 • Testování HIV a virových hepatitid
 • Krizová intervence
 • Pomoc při vyřízení ústavní či rezidentní léčby, příprava na léčbu
 • Těhotenské testy pro uživatelky drog
 • Podpůrná skupina pro abstinující klienty
 • Rodičovská skupina 


Co od nás můžete čekat:

Klienti - ti, kteří užívají drogy, alkolhol nebo mají problémy s hraním - Ambulantní léčba a doléčování

Respektujeme to, kde jste ve vašem životě. Nemáme ambice měnit vaše životy. To můžete udělat jen vy sami. Věříme, že každý člověk je toho schopen. Možná jen někdy potřebuje na to nebýt sám. K tomu nabízíme společnou práci, otevřenost a pomoc ve vašem rozhodnutí změnit dosavadní způsob života. Naším nástrojem k tomu je společný rozhovor, ve kterém se mohou měnit dosavadní příběhy, objevovat skryté významy. Vy jste zodpovědní za výsledek, my za proces. Vy jste experti na svůj život, my na vedení rozhovoru.

Klienti - ti, kteří s těmi předchozími žijí nebo jim nejsou lhostejní (rodiče, partneři, příbuzní...)

- Předpokládáme, že na cestě k nám do poradny jste vyzkoušeli už nějaká řešení. Možná jsme první, na koho jste se rozhodli obrátit. Nečekejte ale od nás zázraky. Neumíme během jedné konzultace zařídit to, aby někdo přestal užívat drogy. Člověk není stroj. Existují určité obecné rady, které si můžete přečíst níže v publikaci. S knihou však je obtížné konzultovat, jaké měly kroky dopad na situaci v rodině, na dotyčného uživatele, nedá vám zpětnou vazbu a nebude se tázat všech členů rodiny, jak rozumí tomu, co se po něm chce atd.. Nabízíme opět společnou práci na řešení problému s předpokladem, že řešení, které si najdete sami v rozhovoru (i pomocí našich otázek a zkušeností), bude užitečnější než naše dobře míněné rady.

Podpůrná skupina pro abstinující klienty:

Je určena klientům, kteří abstinují (není nutná ústavní či rezidentní léčba) a řeší témata, která "nezávislý" život přináší. Jedná se o prevenci relapsu a jiná témata, se kterými se abstinující potýkají v běžném životě. 

Cílem skupiny je společné sdílení, výměna zkušeností a řešení obtíží spojené s životem bez drog. 

Skupina je otevřená a každý nově příchozí musí absolvovat prvních 10 setkání povinně.Možné jsou max. 2 omluvené absence. Skupiny se konají 1x za 14 dní sudé úterky od 17:00 - 18:30 hod.

Naše předpoklady:
Respektujeme to, kde jste ve vašem životě. Nemáme ambice měnit vaše životy. To můžete udělat jen vy sami. Věříme, že každý člověk je toho schopen. Možná jen někdy potřebuje na to nebýt sám. K tomu nabízíme společnou práci, otevřenost a pomoc ve vašem rozhodnutí změnit dosavadní způsob života. Naším nástrojem k tomu je společný rozhovor, ve kterém se mohou měnit dosavadní příběhy, objevovat skryté významy. Vy jste zodpovědní za výsledek, my za proces. Vy jste experti na svůj život, my na vedení rozhovoru.


Rodičovská skupina:  OPĚT SPUŠTĚNA VE FREKVENCI 1x MĚSÍČNĚ

Je určena rodinným příslušníkům a partnerům jejichž blízcí experimentují nebo užívají drogy, alkohol nebo mají problémy s hraním. Skupina je vedena jedním, popř. dvěma terapeuty.

Cílem skupiny je vzájemná výměna zkušeností, sdílení obtíží, se kterými se rodina potýká, získání i poskytnutí podpory a povzbuzení. V rodičovské skupině je příležitost poznat další lidi, kteří se potýkají s podobnými těžkostmi a zjistit, jak se s nimi vypořádali v jiných rodinách. Je to možnost si popovídat o tom, co vás trápí, ale i co se vám daří v soužití se závislým člověkem.

Skupina je otevřená.
Pokud máte zájem o rodičovskou skupinu kontaktujte nás na čísle 725 708 078.
Skupina se koná vždy 1x za měsíčně první středu v měsíci od 17:00 - 18:30 hod.

Pravidla:

 • Pravidlo mlčenlivosti a důvěrnosti (co se děje na skupině je důvěrné, proto se mimo skupinu o tom nemluví – ani s ostatními členy)
 • Pravidlo otevřenosti a upřímnosti (pravdivě a upřímně vyjadřovat svoje názory a pocity jak negativní, tak pozitivní)
 • Pravidlo práva říci „STOP“ (každý má právo říci, že o daném tématu nechce hovořit v danou chvíli)
 • Pravidlo dodržování organizačních pravidel (dochvilnost, včasná omluva, vypnutí telefonu v době skupiny)
 • Zákaz agresivního chování a donášení zbraní do zařízení (jsou nepřípustné jakékoli známky agrese, násilí a útlaku)Služby jsou poskytovány bezplatně.

Níže si můžete stáhnout informační leták pro zájemce o službu a smlouvu o poskytování sociální služby.

Ċ
Tomáš Brejcha,
20. 4. 2011 2:15
ĉ
Tomáš Brejcha,
9. 1. 2018 7:24