Principy

Adiktologická poradna Prevent se řídí základními principy OS PREVENT.


Specifické principy poskytování služeb Adiktologické poradny Prevent:

BEZPLATNOST

Služby jsou poskytovány bezplatně. (Služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění v indikovaných případech nebo z dotací).