Platby

Zdravotní služba - zdravotní péče je hrazena klientům v ambulantní léčbě nebo doléčování z prostředků veřejného zdravotního pojištění na základě indikace psychiatrem k adiktologické péči. Indikaci je nutné každé 3 měsíce obnovit. Hrazeno je 6 adiktologických výkonů, v neindikovaných případech z prostředků dotací.

Sociální služba - sociální péče je hrazena klientům v odborném sociálním poradenství, kteří nesplňují podmínky pro ambulantní léčbu a rodičům a blízkým uživatelům drog či alkoholu z dotací a příspěvků státních správy a samosprávy. 

SLUŽBY JSOU TEDY PRO KLIENTY  ZDARMA.

Zdravotní pojišťovny, se kterými má zařízení uzavřenou smlouvu:
111 VZP  - Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 VoZP - Vojenská zdravogní pojišťovna
205 ČPZP - Česká průmyslová zdravoní pojišťovna
207 OZP - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
211 ZP MV - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Comments