Platby

Zdravotní služba - zdravotní péče je hrazena klientům v ambulantní léčbě nebo doléčování z prostředků veřejného zdravotního pojištění na základě indikace psychiatrem k adiktologické péči. Indikaci je nutné každé 3 měsíce obnovit. Hrazeno je 6 adiktologických výkonů, v neindikovaných případech z prostředků dotací.

Sociální služba - sociální péče je hrazena klientům v odborném sociálním poradenství, kteří nesplňují podmínky pro ambulantní léčbu a rodičům a blízkým uživatelům drog či alkoholu z dotací a příspěvků státních správy a samosprávy. 

SLUŽBY JSOU TEDY PRO KLIENTY  ZDARMA.

Zdravotní pojišťovny, se kterými má zařízení uzavřenou smlouvu:
VZP 
ZP MV
VoZP
OZP
ČPZP 
Comments