Certifikace


Adiktologická poradna Prevent je držitelem certifikátu odborné způsobilosti RVKPP v oblasti ambulantní léčba.


 
Služba je certifikována Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky do roku 2022. V roce 2018 byla certifikace udělena na období 4 let.